Tema #151

The End
Texten på Malins tröja får illustrera nästa och sista temat för OL.
OL kommer att läggas ner och kommande helg får ni visa bilder på sista temat: The End / Slutet.